За обучението

Колко точно спестени средства ще са ми нужни за за да постигна личните си дългосрочни финансови цели? Как да сметна тази сума? И по-важното – как да я постигна реално? За повечето хора тази задача е непосилно. Но при добро дългосрочно финансово планиране, самодисциплина, търпение и последователност в изпълнението на правилния план, “невъзможните” финансови цели се постигат.

За формата

"Лични финанси: как да планирам по-добре" е комбинирано онлайн обучение:

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материали – казус, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
 • след което участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за консултация, обратна връзка по задачите и насоки. 


Онлайн курсът представя структуриран подход как да бъдат постигнати дългосрочно финансови цели като разглежда реален житейски казус. Участниците ще анализират и преминат през поредица от въпроси, които ще ги водят през възможните сценарии и калкулации за решаване на казуса. Ще бъдат изведени важни изводи, свързани с дългосрочното финансово планиране, които лесно могат да бъдат приложени за различни дългосрочни цели.

Ползите от онлайн курса

 • Профили поведения и отношението им към личните финанси

  По-добро разбиране на моя личен профил - възможности и предизвикателства при управление на личните финанси.

 • Как се гради и как се запазва финансово състояние

  Подходи и практични стъпки как да изградя финансово състояние. Как да управлявам вече заделеното състояние, за да го запазя.

 • Как се увеличава финансово състояние

  Решение за инвестиция при дългосрочно финансово планиране: как да изчисля доходност от инвестиция и как да подходя.

 • Предпоставки за успех при финансовото планиране

  Анализ на рисковете и как може да минимизирам тези потенциални рискове, за да постигна дългосрочните си цели.

Темите в обучението

 • Профили поведения и отношението им към личните финанси

 • Как се гради и как се запазва финансово състояние

 • Стратегии за постигане на дългосрочните финансови цели

 • Как да изчислим, сравним и изберем между различни възможности за инвестиции

 • Ключови предпоставки за успешно планиране и изпълнение на плана – за кой, какво, кога и защо работи

 • Лична пътна карта за постигане на дългосрочните си цели – стратегия и план за действие

Съдържание

Вашата инвестиция

Автор на онлайн курса

Старши фасилитатор

Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор – управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.