За обучението

Маркетинг кампания, търговска промоция, наемане срещу покупка на актив, инвестиция с цел подобряване на ефективността или мащабен инвестиционен проект. Независимо дали проектът е малък, голям или мащабен, независимо дали цели повишаване на приходите (commercial case), цели оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. Това са принципите и подходът за анализ и оценка на проект, или накратко - business case.

Работилницата представя едно изцяло практично ориентирано преживяване за:

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – планиране, анализ и оценка на резултатите.
 • Мениджъри, търговци, маркетинг, HR или operations експерти – за всеки, от които се очаква първо да анализира, смята, сравнява и обосновава, преди да харчи.


За формата

"Business case: Анализ и оценка на проект" е комбинирано онлайн обучение. Форматът съчетава дигитално съдържание (концепции и подходи) и практически задачи с групови сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите. Тук: 

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материали – казус, самоподготовка, въпроси и отговори;
 • след което участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за консултация, обратна връзка по задачите и насоки.

 

Ползите

 • Аналитични умения

  По време на сесиите в Business case се усъвършенстват и надграждат аналитичните умения на участниците.

 • Финансова компетентност

  Изгражда се финансовата компетентност на участниците, което улеснява връзката и съвместната им работа с финансови експерти от компанията, прави решенията по-резултатно ориентирани и аргументирани.

 • Практични умения

  „Въоръжава” с практични инструменти, темплейти и реални казуси за представяне, анализ и оценка на проекти.

Акценти

 • Изчисляване, анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта (ROI)

 • Прилагане на подходящите методи за оценка при различните проекти (break-even point, pay back period, discounted pay back period, NPV, IRR, profitability index)

 • Анализ на алтернативите, рисковете и допълнителните възможности, свързани с проекта

 • По-добро представяне на бизнес необходимостта от проекта и свързване със стратегическите цели на компанията

 • Изчисляване на оптималния размер ресурси за проекта

 • Извеждане на релевантните парични потоци, свързани с оценка на проекта, които отчитат страничните ефекти

 • Упражняване на различни техники с MS Excel, прилагани при изчисляването и анализа на възвръщаемостта

Съдържание

 • 1

  Въведение и ориентация

 • 2

  Модул 1: За бизнес проектите

 • 3

  Модул 2: Паричните потоци поради проекта

  • “Паричните потоци, свързани с бизнес проект” (23-35 минути)

  • ROI MajorCap – Illustration

 • 4

  Модул 3: Методи за оценка на бизнес проект

  • “Методи за оценка на бизнес проект” (45-55 минути)

  • NPV and Capital Budgeting

 • 5

  Модул 4: Норма на дисконтиране

  • “Норма на дисконтиране” (10-15 минути)

 • 6

  Материали за четене

  • HBR Guide to Building Your Business Case

  • A Refresher on Breakeven Quantity

  • A Refresher on Internal Rate of Return

  • A Refresher on Net Present Value

  • A Refresher on Payback Method

 • 7

  Упражнения

  • Казус Шарените топки: извеждане на паричните потоци поради проекта

  • Упражнения

  • За сваляне

 • 8

  Речник на използваните термини

  • Речник на използваните термини

 • 9

  Запис на сесии

  • Сесия: 27.03.2023 г.

  • Сесия: 03.04.2023 г.

 • 10

  Обратна връзка

  • Обратна връзка

 • 11

  Сертификати

  • Инструкции за получаване на сертификат

Цена на обучението

Обучението се провежда в два формата:

 • Онлайн формат за самостоятелно учене  – участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически казус;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанието за самостоятелно учене, допълнено от 3 групови сесии с фасилитатор в реално време. Сесиите ще се проведат на 27 март, 3 и 10 април 2023 г. от 17:30 до 19:30 ч.

Цени

Фасилитатори на обучението

Боряна Иванова

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Боряна има над 20 год. разнообразен опит във финансовия мениджмънт и управленското консултиране. Боряна е работила в Arthur Andersen, в asset management компания и в мениджмънт консултантската компания Andersen Capital. Множеството клиенти и проекти, по които е работила е правят безкрайно и ценна и полезна за участниците в работилниците на The Business Institute. Към момента Боряна управлява собствена консултантска компания в областта на корпоративните финанси.