За обучението

Oбучението представя структуриран и систематичен подход за постигане на “невъзможните” дългосрочни финансови цели. Фокусът е ориентиран към това как при добро дългосрочно финансово планиране, самодисциплина, търпение и последователност “невъзможните” финансови цели да се превърнат в постижими.

За формата

"Лични финанси: Дългосрочното финансово планиране" е комбинирано онлайн обучение. Форматът съчетава дигитално онлайн съдържание (концепции,  подход) и практически задачи с групови онлайн сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите. По този начин:

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материали – казус, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
 • след което участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за дискусии в групата, консултация, обратна връзка по задачите и насоки;
 • важна крайна цел на онлайн комбинираното обучение е извеждане на личен план за действие – как вие да постигнете вашата дългосрочна финансова цел.


Участниците ще анализират и преминат през поредица от въпроси и упражнения които ще ги водят през възможните сценарии и калкулации за решаване на различните упражнени области на казуса. Ще бъдат изведени важни изводи, свързани с дългосрочното финансово планиране, които лесно могат да бъдат приложени за постигането на различни дългосрочни цели.


Фокусът върху саморефлексия и извеждане на личен план за действие ще ви помогне веднага да приложите наученото и да получите възможно най-високата възвръщаемост от инвестицията ви в това обучение.

Ползите

 • Лична гледна точка

  Различните профили хора имат различно отношение към управлението на личните си финанси. Какъв сте вие? И какво това означава за вас?

 • Възможни подходи

  Анализ и преминаване през поредица от илюстрации и въпроси, водещи през възможните сценарии и калкулации за решаване на реални житейски казуси.

 • Вашето решение

  Подход към намиране на личен начин на спестяване, инвестиране и подход към дългосрочното финансово планиране. Изготвяне на личен план за действие чрез поредица от саморефлексия след всяка ключова стъпка.

Акценти

 • Какъв е личният профил като отношение към управление на парите; как да "хакна" личния си профил

 • Как се гради финансово състояние - подход, възможности, личен избор

 • Какъв е подходът за дългосрочно финансово планиране и как се правят необходимите изчисления

 • Илюстрации и казуси свързани с инфлация и спестявания, доходност/възвръщаемост от инвестиции, лихви и ипотечен кредит – подход при вземане на решение за инвестиции

 • Как се изчислява доходност от инвестиция; подход при вземане на решение за инвестиция

 • Как се анализират различни възможности и как на база анализ се вземат решения

 • Личен план за постигане на дългосрочни финансови цели – подход, стратегия, стъпки за постигане на целите

Съдържание

 • 1

  Организация

  • Добре дошли!

  • График

  • Линк за достъп до онлайн сесии в платформата ZOOM

  • Обучителен календар Сезон Пролет 2023

  • Инструкции за спиране на нотификации от Thinkific

 • 3

  Казусът: Историята на Митко и Мария

 • 4

  Модул 1: Профили поведения

  • Модула накратко

  • Видео „Профили поведения“

  • Тестове за самоопознаване

  • Различни хора, различно отношение към личните финанси

  • Казусът М&М: Анализ на ситуацията (грешните решения)

  • Отговори на въпросите (грешните решения)

  • Саморефлексия и план за действие (Съпка 1: Самоопознаване)

 • 5

  Модул 2: Как да изградя финансово състояние

  • Модула накратко

  • Видео „Как се гради финансово състояние“

  • „Пътеки“ за постигане на финансово благосъстояние

  • Илюстрации към примерите

  • Казусът М&М: Анализ на ситуацията (правилните решения)

  • Отговори на въпросите (правилните решения)

  • Саморефлексия и план за действие (Стъпка 2: Извеждане на инициативи „бързи победи“)

 • 6

  Модул 3: Постигане на финансовите цели

  • Модула накратко

  • Видео „Дългосрочно финансово планиране – подход“

  • Подходи за постигане на дългосрочните финансови цели

  • Илюстрации към примерите

  • Казусът М&М: Анализ на ситуацията (възможни подобрения)

  • Отговори на въпросите (възможни подобрения)

  • Саморефлексия и план за действие (Съпка 3: Цели и подход към целите)

 • 7

  Модул 4: Сравнение и избор между инвестициите

  • Модула накратко

  • Казусът М&М: Дългосрочен план – стъпки и изчисления

  • Отговорите на въпросите (стъпки и изчисления)

  • Видео „Изчисления, сравнения и избор"

  • Как да сравним и изберем между различни възможности за инвестиции

  • Потребителски казуси от реалността

  • Казусът М&М: Дългосрочен план – суми и подходи

  • Отговорите на въпросите (суми и подходи)

  • Саморефлексия и план за действие (Стъпка 4: Финансовите изчисления при планирането)

 • 8

  Модул 5: Анализ на риска и предпоставки за успех

  • Модула накратко

  • Видео „Предпоставки за успех на плана“

  • Ключови предпоставки за успех на плана

  • Казусът М&М: Дългосрочен план – сценарии и действия

  • Отговорите на въпросите (сценарии и действия)

  • Анализ на рисковете и вземане на решение

  • Саморефлексия и план за действие (Стъпка 5: Предпоставки за успех и анализ на рисковете)

 • 9

  Обобщение и завършване

  • Обобщение и заключение от автора

 • 10

  Допълнителен материал

  • 4 steps

 • 11

  Запис на сесии

  • Сесия: 15.03.2023 г.

  • Сесия: 22.03.2023 г.

 • 12

  Обратна връзка

  • Обратна връзка

Цена на обучението

Обучението се провежда в два формата:

 • Онлайн формат за самостоятелно учене  – участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически казус;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанието за самостоятелно учене на две онлай комбинирани обучения: "Лични финанси: Как да спестяваме още по-добре" и "Лични финанси: дългосрочното финансово планиране". Двете обучения са допълнени от 2 групови сесии с фасилитатор в реално време. Сесиите ще се проведат на 15 и 22 март 2023 г. от 17:30 до 19:00 ч.


Моля, при интерес към темата се свържете с нас на +359 882 924 710

Ако желаете надграждане с фасилитирани сесии, моля посетете Серия работилници по Лични финанси.

Автор на обучението

Старши фасилитатор

Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение да обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор – управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.