За обучението

Осмислянето, извеждането и прилагането на „пътна карта“ от цели и стъпки за привеждане на стратегията в действие са в основата на мини работилницата. Тя е насочена изцяло към подхода и последователността в действията – изцяло с фокус върху каскадирането на цели и измерители с цел всекидневното изпълнение на стратегията, и то от всеки в компанията.

Участниците в мини работилницата ще работят по конкретен бизнес казус – ще упражнят на практика ползите и предизвикателствата при прилагане на цели и измерители при превеждането на стратегията в действие. Фокусът по време на работата по казуса е върху изпълнението на различни стратегически инициативи и анализ на избора зад всяко решение. Участниците избират стратегическите цели за управляваната от тях компания, създават подробна карта със стратегически цели и измерители, избират конкретни стратегически инициативи за успешното изпълнение, получават обратна връзка за избрания от тях подход. 

Умения на фокус

 • Структуриран и дисциплиниращ подход за дефиниране и комуникиране на стратегическите цели, следене на текущото изпълнение и измерване на резултатите от предприетите инициативи.

 • Избор и дефиниране на подходящи финансови и нефинансови измерители за планиране и отчитане на изпълнението на целите.

 • Оценка на предимствата и недостатъците от измерване на изпълнението с повече и по-малко на брой измерители на представянето.

 • Ролята на стратегическата карта и съответните измерители в планирането и комуникирането на стратегията.

 • Преживяване на практика – как изпълнението на стратегията може да бъде по-ефективно, ако избраните инициативи са консистентни и в синергия със стратегията

Теми в работилницата

 • Позициониране и предложение за стойност към клиента: как (искаме да) ни виждат клиентите, предложението за стойност, като сърцевина на избора на позициониране и стратегия.

 • Процеси, които създават стойност за клиентите: как създаваме стойност за клиентите и как я свързваме с избраното позициониране.

 • Балансирана карта на целите (Balanced Scorecard): Инструмент за планиране, комуникиране и следене изпълнението на стратегията и целите – от върха към „редовия служител” в организацията.

 • Стратегически теми и карта на стратегията: как да изведем „пътеката“ за достигане до целите; как да изведем целите, измерителите и предпоставките за успех на изпълнението.

Съдържание

 • 1

  Организация

  • Добре дошли!

  • График

  • Линк за онлайн сесии в платформата ZOOM

  • Обучителен календар Сезон Есен 2023

 • 2

  Учебни материали

  • Модул 1: Стратегическо управление на представянето: основни подходи (8-12 мин.)

  • Модул 2: Определяне на ключови индикатори на представянето (14-16 мин.)

  • Модул 3: Стратегия, цели, каскадиране: връзки и принципи (10-12 мин.)

  • Модул 4: Карта на стратегията: пътят за изпълнение на целите (10-12 мин.)

 • 3

  Практически казус „Autostar“

  • Казусът „AUTOSTAR“

  • Връзка между стратегия и цели, каскадиране на целите

  • Възможни отговори: Четирите карти на стратегия и техните измерители

  • Връзка между стратегически цели и инициативи

 • 4

  Обратна връзка

  • Обратна връзка

Цена на обучението

Обучението се провежда в два формата:

 • Онлайн формат за самостоятелно учене (180.00 лв.)  – участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически казус;
 • Комбиниран формат (410.00 лв) - участниците получават достъп до онлайн съдържанието за самостоятелно учене, допълнено от 2 групови сесии с фасилитатор в реално време. Сесиите ще се проведат на 16 и 23 февруари 2023 г. от 17:30 до 19:00 ч. 

Цени

Фасилитатор

Ваня Стоянова

Ваня е професионалист с богат опит в областите, управление на проекти, R&D, подобрения и оптимизация на процеси, оперативен мениджмънт, управление и развитие на хора и екипи, иновации и управление на промяната. Има сериозно портфолио като обучител на вътрешни и външни целеви групи. Понастоящем е Старши мениджър "Технологични проекти" в Аурубис, където е заемала позициите мениджър "Подобрения на процеси", Мениджър "Проучване и развитие", била е изследовател в Nanofab. Има докторска степен в областта на металургията от Университета в Тренто, Executive MBA от Шефилдския университет, магистърска степен от Техническия университет в София.

Имате интерес към програмата?

Моля, свържете се с нас на +359 882 924 710