За обучението

Осмислянето, извеждането и прилагането на „пътна карта“ от цели и стъпки за привеждане на стратегията в действие са в основата на мини работилницата. Тя е насочена изцяло към подхода и последователността в действията – изцяло с фокус върху каскадирането на цели и измерители с цел всекидневното изпълнение на стратегията, и то от всеки в компанията.

Участниците в мини работилницата ще работят по конкретен бизнес казус – ще упражнят на практика ползите и предизвикателствата при прилагане на цели и измерители при превеждането на стратегията в действие. Фокусът по време на работата по казуса е върху изпълнението на различни стратегически инициативи и анализ на избора зад всяко решение. Участниците избират стратегическите цели за управляваната от тях компания, създават подробна карта със стратегически цели и измерители, избират конкретни стратегически инициативи за успешното изпълнение, получават обратна връзка за избрания от тях подход. 

Умения на фокус

 • Структуриран и дисциплиниращ подход за дефиниране и комуникиране на стратегическите цели, следене на текущото изпълнение и измерване на резултатите от предприетите инициативи.

 • Избор и дефиниране на подходящи финансови и нефинансови измерители за планиране и отчитане на изпълнението на целите.

 • Оценка на предимствата и недостатъците от измерване на изпълнението с повече и по-малко на брой измерители на представянето.

 • Ролята на стратегическата карта и съответните измерители в планирането и комуникирането на стратегията.

 • Преживяване на практика – как изпълнението на стратегията може да бъде по-ефективно, ако избраните инициативи са консистентни и в синергия със стратегията

Теми в работилницата

 • Позициониране и предложение за стойност към клиента: как (искаме да) ни виждат клиентите, предложението за стойност, като сърцевина на избора на позициониране и стратегия.

 • Процеси, които създават стойност за клиентите: как създаваме стойност за клиентите и как я свързваме с избраното позициониране.

 • Балансирана карта на целите (Balanced Scorecard): Инструмент за планиране, комуникиране и следене изпълнението на стратегията и целите – от върха към „редовия служител” в организацията.

 • Стратегически теми и карта на стратегията: как да изведем „пътеката“ за достигане до целите; как да изведем целите, измерителите и предпоставките за успех на изпълнението.

Съдържание

 1. Организация

 2. Учебни материали

 3. Практически казус „Autostar“

 4. Обратна връзка

Цена на обучението

Обучението се провежда в два формата:

 • Онлайн формат за самостоятелно учене – участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически казус;
 • Комбиниран формат (- участниците получават достъп до онлайн съдържанието за самостоятелно учене, допълнено от 2 групови сесии с фасилитатор в реално време.

Посочената цена е с включено ДДС.

Комбиниран формат

При интерес към комбинирания формат, моля свържете се с нас чрез бутона отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Фасилитатор

Ваня Стоянова

Ваня е професионалист с богат опит в областите, управление на проекти, R&D, подобрения и оптимизация на процеси, оперативен мениджмънт, управление и развитие на хора и екипи, иновации и управление на промяната. Има сериозно портфолио като обучител на вътрешни и външни целеви групи. Понастоящем е Innovation Engagement Manager в Dundee Precious Metals Inc. Преди това е била старши мениджър "Технологични проекти" в Аурубис, където е заемала и позициите мениджър "Подобрения на процеси", Мениджър "Проучване и развитие", била е изследовател в Nanofab. Има докторска степен в областта на металургията от Университета в Тренто, Executive MBA от Шефилдския университет, магистърска степен от Техническия университет в София.

Имате интерес към програмата?

Моля, свържете се с нас на +359 882 924 710