За обучението

Динамиката, с която се променя средата на живот и работа е все по-голяма. Това предпоставя хората от различни поколения да имат разлика в нагласите към себе си, живота и работата. Да се държат и действат по различен начин при един и същи условия. 

В момента на пазара на труда са активни четири поколения (Baby boom, X, Y, Z). Ако имате късмета и нещастието във вашия екип да имате само едно поколение, дали ще е така завинаги? Бизнесът ще спечели, ако добавите разнообразие, но само ако умеете да го управлявате адекватно.

Обучителни елементи

 • Обучителен сериал

  Базирана на реални работни ситуации, историята на един екип от четири различни поколения и техния лидер, който има задача да ги сплоти, за да да постигне резултат.

 • Практически знания и умения

  Специфики на поколенията: отношение към работа и работодател, конфликти и мотивация в работна среда. Лидерски подход - модел за сътрудничество между поколенията.

 • Приложения и обратна връзка

  Практически задачи за приложение в реалността на участниците и интерактивни сесии с опитни фасилитатори с цел обратна връзка и напътствия.

Модули в програмата

 1. Модул 1

 2. Модул 2

 3. Модул 3

Цена на обучението

Обучениетo се провежда в два формата: 

 • Онлайн формат за самостоятелно учене - участниците получават достъп до онлайн базирания обучителен сериал, видео-концепции за самоподготовка и практически задачи;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанията за самостоятелно учене, допълнени от групови сесии с фасилитатор в реално време след преминаване на всеки от трите модула. Информация за провеждането на фасилитираните сесии: kick-off сесия за 1.5 часа (онлайн), 3 сесии по 3 часа от 17:30 до 19:30 ч. + closing сесия за 1.5 часа (онлайн).

Посочената цена е с включено ДДС.

Комбиниран формат

При интерес към комбинирания формат, моля свържете се с нас чрез бутона отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.