За обучението

Gross margin, accrual, EBITDA, Capex, Opex, оборотен капитал, парични потоци, NPV и много други нови термини са част от езика на мениджърите във вашата компания. Но, вие все още не се чувствате комфортно с този език. В същото време, разбирането и прилагането на принципи и концепции от финансите се превръщат във важна предпоставка за вашия професионален успех.

Звучи ли ви позната тази ситуация? Онлайн работилницата "Финансова грамотност за мениджъри" подкрепя бизнес експертите във вземането на решения, използвайки финансова информация; надгражда уменията, нужни за да участвате в дискусии и да научите как да приложите различни техники за анализ на резултатите в ежедневната си работа.

Работилницата комбинира видео-съдържание и практически задачи за самоподготовка с групови сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите.

Ползи от работилницата

 • Холистичен подход

  Разглежда планиране, изпълняване, анализиране и оценяване на финансовите резултати, свързани с отделните експертни дейности в компанията.

 • Солидна основа от знания

  Развива умения за разчитане и анализиране на финансовите отчети, за по-добро представяне и защитаване на бизнес идеи от финансова гледна точка.

 • Вземане на решения

  Снабдява с инструменти и умения за активно участие в разрешаването на работни казуси, свързани с финансови умения за нефинансисти.

Темите на фокус

 • Баланс – използвани термини, основни принципи във финансите и счетоводството (амортизация, Capеx, Оpеx, разходи за придобиване на дълготрайни активи, приходи за бъдещи периоди и др.).

 • Отчет за доходите (ОПР) – илюстрация на подхода, cost of sales, SG&A, признаване на приходи и разходи, accruals, EBITDA.

 • Парични потоци – разлика между нетна печалба и нетен паричен поток, free cash flow.

 • Използване на финансовата информация за вземане на решения.

 • Оперативен оборотен капитал – вземания, материални запаси, задължения и период на завъртане на парите.

Програма

 • 1

  I. Организация

  • График на провеждане

  • Инструкции за достъп до zoom.us

  • Инструкции за ползване на функционалностите на zoom.us

 • 2

  II. Въведение и ориентация - FREE PREVIEW AVAILABLE

 • 3

  III. Модул 1: Четене с разбиране на финансовата информация - FREE PREVIEW AVAILABLE

  • Основни финансови отчети

  • Кой отчет за какво да ползвам

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Отчетът "Баланс"

  • Отчет за приходи и разходи

  • Саморефлексия 2 (анкета)

  • Разлика между "харчлък" и "разход“

  • Съпоставяне между приходи и разходи

  • Казус ”Компания в търговията с мобилни устройства“ (за изтегляне)

  • Трите отчета: холистичен подход

   FREE PREVIEW
  • Казус “Tърговец, производител и услуги” (за изтегляне)

  • Саморефлексия 3 (анкета)

 • 4

  IV. Модул 2: Финансови казуси за нефинансови мениджъри

  • Преди да започнем

  • Амортизацията и нейните ефекти

  • Казус "Ефектът на амортизацията" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Разход или дълготраен актив - праг на признаване на дълготрайните активи

  • Казус "Три компании" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 2 (анкета)

  • "Сарех" и "орех" : ефект върху резултатите

  • Казус "Играта САРЕХ или ОРЕХ" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 3 (анкета)

  • Как работят ACCRUALS?

  • Казус "Бонусите на търговците" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 4 (анкета)

 • 5

  V. Модул 3

  • Анализ на резултатите: Повече за отчета P&L

  • Казус „Мандра“ (за изтегляне)

  • Анализ на резултатите: Нива на печалба и EBITDA

  • Казус „Анализ на мениджмънт отчет“ (за изтегляне)

  • Анализ на печалбата по мениджмънт отчет

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Вземане на решения: Период на завъртане на парите

  • Вземане на решения: Да мислим като финансисти

  • Казус „Вие сте финансистът: Оценка на business case“ (за изтегляне)

  • Как мислят и как решават казуси финансистите

  • Саморефлексия 2 (анкета)

  • Запис на сесия (18.11.2020 г.)

 • 6

  VII. Речник на използваните термини

  • Речник на използваните термини

 • 7

  VIII. Обратна връзка

  • Обратна връзка

 • 8

  IX. За The Business Institute

  • Обучителен календар Сезон Есен 2020

Цена на обучението

Обучениетo се провежда в два формата: 

 • Онлайн формат за самостоятелно учене - участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически задачи;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанията за самостоятелно учене, допълнени от групови сесии с фасилитатор в реално време след преминаване на всеки от трите модула. Сесиите ще се проведат на 18, 25 ноември, 1 декември 2020 г. от 17:30 до 19:00 ч.