За обучението

Gross margin, accrual, EBITDA, Capex, Opex, оборотен капитал, парични потоци, NPV и много други нови термини са част от езика на мениджърите във вашата компания. Но, вие все още не се чувствате комфортно с този език. В същото време, разбирането и прилагането на принципи и концепции от финансите се превръщат във важна предпоставка за вашия професионален успех.

Звучи ли ви позната тази ситуация? Онлайн работилницата "Финансова грамотност за мениджъри" подкрепя бизнес експертите във вземането на решения, използвайки финансова информация; надгражда уменията, нужни за да участвате в дискусии и да научите как да приложите различни техники за анализ на резултатите в ежедневната си работа.

Работилницата комбинира видео-съдържание и практически задачи за самоподготовка с групови сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите.

Ползи от работилницата

 • 360° перспектива

  Представя холистичен подход при разчитане и анализ на финансовите отчети и тяхното отражение върху стратегията и целите на компанията.

 • Фокус върху практиката

  Упражнява умения за разчитане и анализ на финансовите отчети, за по-добро представяне и защита на бизнес идеи от финансова гледна точка.

 • Вземане на решения

  Снабдява с инструменти и умения за активно участие в разрешаването на работни казуси, свързани с финансови умения за нефинансисти.

Темите на фокус

 • Баланс – използвани термини, основни принципи във финансите и счетоводството (амортизация, Capеx, Оpеx, разходи за придобиване на дълготрайни активи, приходи за бъдещи периоди и др.).

 • Отчет за доходите (ОПР) – илюстрация на подхода, cost of sales, SG&A, признаване на приходи и разходи, accruals, EBITDA.

 • Парични потоци – разлика между нетна печалба и нетен паричен поток, free cash flow.

 • Използване на финансовата информация за вземане на решения.

 • Оперативен оборотен капитал – вземания, материални запаси, задължения и период на завъртане на парите.

Програма

 • 1

  Организация

  • Добре дошли!

   FREE PREVIEW
  • Инструкции за ползване на функционалностите на zoom.us

  • Обучителен календар Сезон Пролет 2022

 • 2

  Въведение и ориентация

  • Въведение и ориентация

 • 3

  Модул 1: Четене с разбиране на финансовата информация

 • 4

  Модул 2: Финансови казуси за нефинансови мениджъри

  • Преди да започнем

  • Амортизацията и нейните ефекти

  • Казус "Ефектът на амортизацията" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Разход или дълготраен актив - праг на признаване на дълготрайните активи

  • Казус "Три компании" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 2 (анкета)

  • "Сарех" и "орех" : ефект върху резултатите

  • Казус "Играта САРЕХ или ОРЕХ" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 3 (анкета)

  • Как работят ACCRUALS?

  • Казус "Бонусите на търговците" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 4 (анкета)

 • 5

  Модул 3: Анализ и вземане на решения

  • Анализ на резултатите: Повече за отчета P&L

  • Казус „Мандра“ (за изтегляне)

  • Анализ на резултатите: Нива на печалба и EBITDA

  • Казус „Анализ на мениджмънт отчет“ (за изтегляне)

  • Анализ на печалбата по мениджмънт отчет

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Вземане на решения: Период на завъртане на парите

  • Вземане на решения: Да мислим като финансисти

  • Казус „Вие сте финансистът: Оценка на business case“ (за изтегляне)

  • Как мислят и как решават казуси финансистите

  • Саморефлексия 2 (анкета)

 • 6

  Речник на използваните термини

  • Речник на използваните термини

 • 7

  Обратна връзка

  • Обратна връзка

Цена на обучението

Обучениетo се провежда в два формата: 

 • Онлайн формат за самостоятелно учене - участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически задачи;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанията за самостоятелно учене, допълнени от 3 групови сесии с фасилитатор в реално време след преминаване на всеки от трите онлайн модула. Сесиите ще се проведат на 9, 14 и 20 юни  2022 г. от 17:00 до 20:00 ч. 

Фасилитатор на обучението

Светлан Станоев

Той е oсновател и старши фасилитатор в The Business Institute. В професионалния му път заема позиции като консултант по преструктуриране на бизнеси, финансов директор и изпълнителен директор на инвестиционния фонд. Практик с опит в областите: финансов мениджмънт, финанси за нефинансисти, бизнес стратегии, бизнес моделиране, привеждане на стратегията в действие. Автор е на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята” – модел за оценка на нови и иновативни бизнес идеи, който е получил признание и приложение в редица стартъп и иновационни инкубатори, големи утвърдени компании в България и чужбина. Светлан е активен инвеститор – управлява портфейлни активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.