Ползи от работилницата

 • Голяма картина

  Дава по-добро разбиране и структуриране на „голямата картина” за практично управление на финанси.

 • Холистичен подход

  Разглежда планиране, изпълняване, анализиране и оценяване на финансовите резултати, свързани с отделните експертни дейности в компанията.

 • Солидна основа от знания

  Развива умения за разчитане и анализиране на финансовите отчети, за по-добро представяне и защитаване на бизнес идеи от финансова гледна точка.

 • Вземане на решения

  Снабдява с инструменти и умения за активно участие в разрешаването на работни казуси, свързани с финансови умения за нефинансисти.

Темите на фокус

 • Баланс – използвани термини, основни принципи във финансите и счетоводството (амортизация, CapEx, ОpЕx, разходи за придобиване на дълготрайни активи, приходи за бъдещи периоди и др.)

 • Отчет за доходите (ОПР) – илюстрация на подхода, cost of sales, SG&A, признаване на приходи и разходи, accruals, EBITDA;

 • Парични потоци – разлика между нетна печалба и нетен паричен поток, free cash flow.

 • Използване на финансовата информация за вземане на решения.

 • Оперативен оборотен капитал – вземания, материални запаси, задължения и период на завъртане на парите.

Програма

 • 2

  II. Въведение и ориентация

 • 3

  III. Модул 1: Четене с разбиране на финансовата информация

  • Основни финансови отчети

  • Кой отчет за какво да ползвам

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Отчетът "Баланс"

  • Отчет за приходи и разходи

  • Саморефлексия 2 (анкета)

  • Разлика между "харчлък" и "разход“

  • Съпоставяне между приходи и разходи

  • Казус ”Компания в търговията с мобилни устройства“ (за изтегляне)

  • Трите отчета: холистичен подход

   FREE PREVIEW
  • Казус “Tърговец, производител и услуги” (за изтегляне)

  • Саморефлексия 3 (анкета)

   FREE PREVIEW
  • [Избираемо] Групова сесия с фасилитатор в реално време за обмен на приложения на наученото и обратна връзка по задачите

  • [08.07.2020] запис на онлайн сесия

 • 4

  IV. Модул 2: Финансови казуси за нефинансови мениджъри

  • Преди да започнем

  • Амортизацията и нейните ефекти

  • Казус "Ефектът на амортизацията" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Разход или дълготраен актив - праг на признаване на дълготрайните активи

  • Казус "Три компании" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 2 (анкета)

  • "Сарех" и "орех" : ефект върху резултатите

  • Казус "Играта САРЕХ или ОРЕХ" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 3 (анкета)

  • Как работят ACCRUALS?

  • Казус "Бонусите на търговците" (за изтегляне)

  • Саморефлексия 4 (анкета)

  • [Избираемо] Групова сесия с фасилитатор в реално време за обмен на приложения на наученото и обратна връзка по задачите

  • [15.07.2020] запис на онлайн сесия

 • 5

  V. Модул 3

  • Анализ на резултатите: Повече за отчета P&L

  • Казус „Мандра“ (за изтегляне)

  • Анализ на резултатите: Нива на печалба и EBITDA

  • Казус „Анализ на мениджмънт отчет“ (за изтегляне)

  • Анализ на печалбата по мениджмънт отчет

  • Саморефлексия 1 (анкета)

  • Вземане на решения: Период на завъртане на парите

  • Вземане на решения: Да мислим като финансисти

  • Казус „Вие сте финансистът: Оценка на business case“ (за изтегляне)

  • Как мислят и как решават казуси финансистите

  • Саморефлексия 2 (анкета)

  • [Избираемо] Групова сесия с фасилитатор в реално време за обмен на приложения на наученото и обратна връзка по задачите

  • [22.07.2020 г.] Запис на сесия

 • 6

  VI. Допълнителна сесия

  • [Избираемо] Допълнителна групова сесия с фасилитатор в реално време за обмен на приложения на наученото и обратна връзка по задачите

 • 7

  VII. Речник на използваните термини

  • Речник на използваните термини

 • 8

  VIII. Обратна връзка

  • Обратна връзка

 • 9

  IX. За The Business Institute

  • Обучителен календар за сезон Есен 2020г.

Цена на обучението

Обучениетo се провежда в два формата: 

 • Онлайн формат за самостоятелно учене - участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически задачи;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанията за самостоятелно учене, допълнени от групови сесии с фасилитатор в реално време след преминаване на всеки от трите модула. Сесиите ще се проведат на: 7, 14 и 21 октомври от 17:30 до 19:00 ч.