За обучението

Мотивацията е личен въпрос. В работата, обаче, става приоритет на всеки мениджър. Тази програма дава структурирано разбиране какво е мотивация, от какво зависи, кои са ключовите мотивационни фактори и как да ги разпознаваме в поведението на хората, които управляваме. И най-важното – дава палитра от конкретни практически подходи на мениджъра да въздейства положително на различните мотиватори. Разбира се, в унисон с интересите и целите на екипа, и организацията!

Обучителни елементи

 • Обучителен сериал

  Базирана на реални работни ситуации, историята на един екип от четири различни поколения и техния лидер, който има задача да ги сплоти, за да да постигне резултат.

 • Практически знания и умения

  Видове мотивация; поведенчески индикатори за ниво на мотивация; хигиенни и мотивационни фактори; вътрешна мотивация – управленски подходи за използване в бизнеса.

 • Реални задачи и обратна връзка

  Практически задачи за приложение в реалността на участниците с интерактивни сесии с опитни фасилитатори с цел обратна връзка и напътствия

Програма

 • 1

  Организация

  • График на прожеждане

  • Инструкции за достъп до zoom.us

  • Инструкции за ползване на функционалностите на zoom.us

 • 2

  Модул 1

 • 3

  Модул 2

 • 4

  Модул 3

  • Обучителен сериал, епизод 3

  • Учебен материал 1 "Мотиватори от групата "Социални потребности"

  • Учебен материал 2 "Подходи за положително влияние върху мотиватори "Социални потребности"

  • Учебен материал 3 "Ключови умения за разговори за мотивация"

  • Учебен материал 4 "Мотивация и манипулация"

  • Практическа задача 3 "Вътрешни мотиватори и действия за вътрешно влияние"

  • Карта на подходите за положително влияние върху мотивацията (допълнителен материал)

  • Пример - подходи за положително влияние върху мотиваторите - Теодор (Допълнителен материал)

 • 5

  Обратна връзка

  • Обратна връзка

 • 6

  За The Business Institute

  • Обучителен календра Сезон Пролет 2021

Цена на обучението

Обучениетo се провежда в два формата: 

 • Онлайн формат за самостоятелно учене - участниците получават достъп до онлайн базирания обучителен сериал, видео-концепции за самоподготовка и практически задачи;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанията за самостоятелно учене, допълнени от групови сесии с фасилитатор в реално време след преминаване на всеки от модулите. Сесиите ще се проведат на: 
  - 12 януари 2021 г. от 17:00 до 18:30ч. (Kick off сесия)
  - 19 януари 2021 г. от 17:30 до 19:30 ч. (Работна сесия) 
  - 26 януари 2021 г. от 17:30 до 19:30 ч. (Работна сесия)
  - 3 февруари 2021 г. от 17:30 до 19:30 ч. (Работна сесия)
  - 25 февруари 2021 г. от 17:00 до 18:30ч. (Follow-up сесия)