За обучението

Изправени пред предизвикателства, това, което продължава да движи хората, е всъщност тяхната вътрешна мотивация. От една страна, тя е далеч по-невидима и трудна за управление от външните мотиватори. От друга, мениджърът, който я разбере и успее да повлияе положително върху нея, ще бере щедрите плодове на високо-мотивираните хора и екип.

Програмата дава структурирано разбиране какво е мотивация, от какво зависи, кои са ключовите мотивационни фактори и как да ги разпознаваме в поведението на хората, които управляваме. И най-важното – дава палитра от конкретни практически подходи на мениджъра да въздейства положително на различните мотиватори. Разбира се, в унисон с интересите и целите на екипа, и организацията!

Формат на обучението

Обучението съчетава игрален обучителен сериал, ключови видео-концепции, практически задачи за самоподготовка за връзка с работната реалност и виртуални фасилитирани сесии в реално време за обратна връзка и напътствия.

Ползи от обучението

 • Улеснено възприемане на концепции и методи

  Илюстриране на обучителното съдържанието чрез, базирана на реални работни ситуации, историята на един екип и техния лидер, който има задача да ги мотивира и сплоти за постигане на бизнес резултати.

 • Надграждане на знания и практически умения

  Структурирано разбиране на мотиваторите в работата (вътрешни и външни) и палитра от мениджърски подходи за положително въздействие върху мотивацията в екипи.

 • Приложение в реални задачи и директна обратна връзка

  Съчетаване на практически задачи с интерактивни сесии наживо с опитни фасилитатори с цел интернализиране и тестване на наученото и обратна връзка.

Темите на фокус

 • Какво е мотивация? Разликата между вътрешна и външна мотивация

 • Силните и слаби страни на външната мотивация

 • 10 ключови вътрешни мотиватора

 • Разговори за разкриване на вътрешни мотиватори – ключови въпроси и умения

 • Подходи на мениджъра въздействие върху вътрешните мотиватори

 • Мотивация и манипулация

Програма

 • 1

  Модул 1

 • 2

  Модул 2

  • Обучителен сериал, епизод 2

  • Учебен материал 1 "Фактори за вътрешна мотивация, група "Личностни потребности"

  • Учебен материал 2 "Как разбираме кои мотиватори движат хората в екипа ни"

  • Учебен материал 3 "Подходи за положително влияние върху мотиваторите"

  • Практическа задача 2 “Вътрешни мотиватори от групата "Личностни потребности”

 • 3

  Модул 3

  • Обучителен сериал, епизод 3

  • Учебен материал 1 "Мотиватори от групата "Социални потребности"

  • Учебен материал 2 "Подходи за положително влияние върху мотиватори "Социални потребности"

  • Учебен материал 3 "Ключови умения за разговори за мотивация"

  • Учебен материал 4 "Мотивация и манипулация"

  • Практическа задача 3 "Вътрешни мотиватори и действия за вътрешно влияние"

  • Карта на подходите за положително влияние върху мотивацията (допълнителен материал)

  • Пример - подходи за положително влияние върху мотиваторите - Теодор (Допълнителен материал)

 • 4

  За The Business Institute

  • Обучителен календар Сезон Есен 2022

Цена на обучението

Обучениетo се провежда в два формата: 

 • Онлайн формат за самостоятелно учене - участниците получават достъп до онлайн базирания обучителен сериал, видео-концепции за самоподготовка и практически задачи;
 • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанията за самостоятелно учене, допълнени от групови сесии с фасилитатор в реално време след преминаване на всеки от модулите. Очаквайте нови дати за провеждане на обучението.